Badania termowizyjne dla Energetyki

Badania termowizyjne dla Energetyki

Dla kogo badanie w Energetyce.

Termowizja w energetyce stosowana może być wszędzie tam, gdzie temperatura jest wyznacznikiem jakości i bezpieczeństwa przesyłu energii i wszędzie tam gdzie sposób zdobywania informacji o temperaturze może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i produkcji. Zakres jest więc bardzo szeroki i obejmuje każdy etap procesu od wytworzenia, poprzez przesył, rozdział do odbioru energii.

Badanie rozkładu temperatury na powierzchni obiektu za pomocą termowizji jest jedną z najbardziej wiarygodnych metod pomiarowych. Poprzez wykrywanie anomalii temperaturowych, bardzo często niewidocznych dla ludzkiego oka, termowizja pozwala na podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych jeszcze przed wystąpieniem awarii systemu /urządzenia/.

zadzwoń napisz: +48 501 243 376, +48 22 300 05 35; kontakt@termoenergia.pl

Zakres usług dla Energetyki.

  • diagnostyka przed remontowa i powykonawcza urządzeń,
  • bezkontaktowe badanie stanu izolacji cieplnej: kotła energetycznego, /poczynając od stropu, poprzez wszystkie ściany/, rurociągów /wysokoprężnych, napowietrznych, naziemnych, podziemnych/, turbiny, /w części WP, SP, NP na powierzchni izolacji zaworów odcinających i regulacyjnych, na rurociągach parowych turbiny/, generatora,
  • badanie drożności rur ekranowych: parownika, przegrzewaczy pary pierwotnej i wtórnej,
  • ocena stanu technicznego kominów: wady niejednorodności izolacji, uszkodzenia i ubytki wymurówki, pęknięcia trzonu komina,
  • ocena stanu technicznego przewodów odprowadzających spaliny,
  • ocena stanu technicznego elektrofiltrów,
  • badanie temperatur hałd,
  • wykrywanie wad i awarii w układach elektrycznych wyprowadzania mocy; prądnic, transformatorów, elementów rozdzielnic, sieci przesyłowych i torów prądowych,
  • ocena stanu nagrzania maszyn i urządzeń: łożyska toczne i ślizgowe, przekładnie mechaniczne, reduktory, sprzęgła cierne,

Przykłady termogramów.

Kontrola izolacji kotła energetycznego.

W narożniku kotła widoczne wady izolacji temperatura w Sp2 87,8 st.C przy temp. odniesienia w Sp.1 31,8st.C.

Rurociąg parowy w obrębie turbiny

Turbina łożysko

Ruruciągi naziemne i napowietrzne