Szkolenia z termowizji

Poznaj wszystkie tajniki pomiarów termograficznych

Praca z naszymi kamerami termowizyjnymi nie jest trudna. Każda zawiera intuicyjne menu w języku polskim i do każdej dołączona jest przejrzysta instrukcja obsługi, również w języku polskim – ale to nie gwarantuje prawidłowych wniosków i osiągnięcia sukcesu z pomiarów.

O korzyściach płynących z użycia kamery w pomiarach termowizyjnych nie decyduje tylko sam sprzęt. Nie znając zagadnień teoretycznych i praktycznych, można pobłądzić w analizie wyników.

Na prawidłowy pomiar termowizyjny składają się:

  • odpowiednio dobrana kamera termowizyjna,
  • znajomość branży, w której prowadzony jest pomiar (np. energetyka, mechanika, budownictwo, medycyna),
  • wiedza o warunkach środowiskowych w czasie prowadzenia badań,
  • znajomość teorii termografii.

 

Te zagadnienia to główne tematy naszych szkoleń. Oferujemy szkolenia praktyczne i teoretyczne w naszej siedzibie lub w siedzibie Klienta, również z wykorzystaniem jego urządzeń.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem termograficznym.

W sprawie szczegółowego programu szkoleń prosimy o kontakt.

Szkolenie, kurs
Termografia / Termowizja dla Służb Utrzymania Ruchu.

Szkolenie zapoznaje z metodą diagnostyki opartą na kontroli rozkładu temperatury elementów maszyn i urządzeń.
Metoda pozwala ocenić ich stan i jakość pracy a jej stosowanie przekłada się na wzrost efektywności pracy poprzez minimalizację czasu przestojów, strat energii i materiałów eksploatacyjnych.

Szkolenie, kurs
Termografia / Termowizja dla budownictwa.

Szkolenie przeznaczone jest dla Audytorów energetycznych budynków, zarządców nieruchomości, służb technicznych wykonawców inwestycji budowlanych. Obejmuje zagadnienia kontroli jakości izolacji, prawidłowego funkcjonowania instalacji budynków.

Szkolenie, kurs
Termografia / Termowizja dla energetyków.

Szkolenie przeznaczone szczególnie dla służb zarządzających sieciami przesyłowymi.

Może obejmować zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłem i odbiorem energii.

Szkolenie, Kurs
Termografia / Termowizja dla pracowni pomiarowych

Szkolenie przeznaczone dla osób i firm, które w ramach swojej działalności planują wykorzystanie termografii jako głównego lub dodatkowego źródła dochodu.

Szkolimy w tym jak prowadzić ten biznes.