Szkolenia specjalistyczne w termowizji.

Poznaj wszystkie aspekty pomiarów termograficznych.

Obsługa kamer termowizyjnych Flir Systems jest prosta – każda kamera z naszej oferty zawiera intuicyjne menu w języku polskim i do każdej kamery dołączona jest przejrzysta instrukcja obsługi, również w języku polskim.

O sukcesie i korzyściach płynących z użycia kamery w pomiarach termowizyjnych nie decyduje jednak sam sprzęt. Nie znając specyfiki branży i nie znając zagadnień teoretycznych związanych z prowadzeniem pomiarów w podczerwieni można pobłądzić we wnioskach.

Prawidłowy pomiar termowizyjny opiera się na czterech filarach; kamera termowizyjna o parametrach dostosowanych do tematyki pomiarów, znajomość branży tematu pomiarów, warunki środowiskowe w czasie prowadzenia badań i znajomość teorii termografii. Te zagadnienia to główne tematy naszych szkoleń. Oferujemy szkolenia praktyczne i teoretyczne

Oferujemy szkolenia praktyczne i teoretyczne w naszej siedzibie lub w siedzibie klienta również z wykorzystaniem jego urządzeń.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem termograficznym w swojej branży.

W sprawie szczegółowego programu szkoleń prosimy o kontakt.

Szkolenie, kurs
Termografia / Termowizja dla Służb Utrzymania Ruchu.

Szkolenie zapoznaje z metodą diagnostyki opartą na kontroli rozkładu temperatury elementów maszyn i urządzeń.
Metoda pozwala ocenić ich stan i jakość pracy a jej stosowanie przekłada się na wzrost efektywności pracy poprzez minimalizację czasu przestojów, strat energii i materiałów eksploatacyjnych.

Szkolenie, kurs
Termografia / Termowizja dla budownictwa.

Szkolenie przeznaczone jest dla Audytorów energetycznych budynków, zarządców nieruchomości, służb technicznych wykonawców inwestycji budowlanych. Obejmuje zagadnienia kontroli jakości izolacji, prawidłowego funkcjonowania instalacji budynków.

Szkolenie, kurs
Termografia / Termowizja dla energetyków.

Szkolenie przeznaczone szczególnie dla służb zarządzających sieciami przesyłowymi.

Może obejmować zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłem i odbiorem energii.

Szkolenie, Kurs
Termografia / Termowizja dla pracowni pomiarowych

Szkolenie przeznaczone dla osób i firm, które w ramach swojej działalności planują wykorzystanie termografii jako głównego lub dodatkowego źródła dochodu.

Szkolimy w tym jak prowadzić ten biznes.