Badania termowizyjne dla Przemysłu

Badania termowizyjne dla Przemysłu.

Termowizja w przemyśle.

Badanie termograficzne w przemyśle polega na analizie rozkładu temperatury na powierzchniach obciążonych urządzeń produkcyjnych. Pozwala to kontrolować proces pod względem bezpieczeństwa ludzi i produkcji ale też optymalizować koszty poprzez oszczędności w zużyciu surowców i energii.

zadzwoń napisz: +48 501 243 376, +48 22 300 05 35; kontakt@termoenergia.pl

Rodzaje badań, które wykonujemy.

badania standardowe

służące bezpieczeństwu produkcji i ludzi. Do zadań naszej Pracowni należy prowadzenie w zakładach przemysłowych pomiarów w celu likwidacji tzw. “gorących punktów”. Dotyczy to wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną, gdzie mogą wystąpić przegrzania na złączach, bądż w przeciążanych już uszkodzonych podzespołach w urządzeniach mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych czy zasilanych parą.

Badania wykonujemy w cyklach badań okresowych, w terminach ustalonych przez Zleceniodawcę.

przykłady termogramów w badaniach standardowych >

badania specjalistyczne,

ściśle związane z daną dziedziną przemysłu służące rozwojowi i zdobyciu informacji o jakości produkcji. W tym przypadku zakres badań jest jak dotąd nieograniczony, jedynym ograniczeniem są dziedziny w których temperatura nie jest parametrem odniesienia.

przykłady termogramów badań specjalistyczych >

Przykłady termogramów z badań standardowych.

Kontrola rozkłady temperatury na powierzchniach obciążonego transformatora.

Widoczny gorący punkt na fazie żółtej Li1. 138 st.C.

Termowizyjna kontrola rozdzielni sn i nn

W parę sekund diagnozujemy sytuację, wskazujemy które elementy są pod obciążeniem i w jakiej kondycji pracują.

Kontrola silników

Kontrola urządzeń w kompresorowni.

Kontrola elementów szaf sterowniczych linii technologicznych.

Przykłady termogramów z badań specjalistycznych.

Tworzywa sztuczne

Rozkład temperatury na powierzchni wypraski.

Przemysł hutniczy

Klimatyzacja

Kontrola prawidłowości rozkładu temperatury na powierzchni belek klimatyzacyjnych.