Flir Tools
Mobilne systemy Teledyne FLIR dla Android, iOS

Teraz Raport .pdf z badań termowizyjnych wprost z kamery, gdziekolwiek jesteś mailem.

import obrazów z kamery do iPhone i iPad.

katalogowanie termogramów

przeglądanie szczegółowe termogramów

analiza termogramów przy pomocy punktów, lini, kół, obszarów, deltyT

zmiana palet kolorów

wprowadzanie notatek do termogramów

generowanie raportów z termogramów jako .pdf

wysyłka email pojedyńczych zdjęć i całych raportów.

sprawdzenie, gdzie termogram był wykonany

drukowanie przez wi-fi

szczegółowe dane o termogramie