System monitoringu termowizyjnego

System monitoringu termowizyjnego.

Kamery termowizyjne chronią.

System monitoringu wykorzystujący inteligentne kamery termowizyjne. Działanie Systemu opiera się na analizie rozkładu temperatury na powierzchni obserwowanych obiektów a każde odstępstwo od warunków temperaturowych uznanych za normalne jest wykryte, rejestrowane a System powiadomi odpowiednie Służby.

Zalety monitoringu termowizyjnego:

Nieograniczone zastosowanie – wszędzie tam gdzie temperatura może być źródłem informacji.

  1. Monitoring terenu firmy: system samodzielnie wykryje każdy obiekt który zbliża się lub już jest w obrębie ogrodzenia /samochody, ludzie, zwierzęta/, System pozwala zidentyfikować obiekt i wyeliminować „fałszywe alarmy”.

  2. Monitoring prawidłowości pracy urządzeń – będących w zasięgu kamery – w momencie uzyskania przez urządzenie nieporządanej temperatury System uaktywnia alarm. / np. urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, stacje transformatorowe itp./.

  3. Monitoring przeciwpożarowy budynków /biurowych, magazynowych/, składowisk surowców i paliw.

  4. Monitoring jakości przebiegu produkcji. System zamontowany w hali produkcyjnej może być elementem kontrolującym proces technologiczny. Zobacz wdrożony przykład.

System widzi obiekty w nocy bez konieczności stosowania sztucznego oświetlenia.

  1. Zapewnia doskonałą widoczność w nocy jak i w dzień w trakcie zadymienia czy mgły – opiera się na „widzeniu” promieniowania cieplnego /źródłem takiego promieniowania jest np. pracujący silnik samochodu, człowiek, zwierze, rozgrzane urządzenie/.

  2. Daje ponad trzykrotnie dłuższy zasięg widzenia od tradycyjnej kamery na światło widzialne. Zobacz przykład.

  3. Nie potrzebuje oświetlenia terenu aby go widzieć. Może być zamontowana w dyskretnym miejscu i dyskretnie monitorować teren lub obiekt.

  4. Kamery nie można ”oślepić” światłem białym np. latarką czy reflektorem.

  5. W porównaniu z kamerami używającymi podczerwonego źródła oświetlenia kamera termowizyjna ma dwukrotnie szybszy czas reakcji.

Można dostosować do własnych potrzeb.

System można zaprogramować tak aby wykrywał temperatury uznawane przez nas jako alarmowe np. temperaturę ciała ludzkiego, silnika samochodu, otwartego ognia.

W momencie kiedy w zasięgu kamery pojawi się obiekt o temperaturze zaprogramowanej jako alarmowa system natychmiast powiadamia; dźwiękiem lub wizualnie, może również wykonać termogram /fotografie obiektu w podczerwieni/ oraz wysłać maila,

Rejestruje i powiadamia.

Każdy przypadek przekroczenia temperatury uznanej jako alarmowej może być zarejestrowany w celach dokumentacyjnych.

Jest selektywny.

Pozwala wyeliminować fałszywe alarmy dając możliwość natychmiastowej identyfikacji obserwowanych przez System zjawisk.

Współpracuje z monitoringiem kamer wizyjnych

Obraz z kamery może być rejestrowany na tych samych nośnikach.