FLIR Route Creator

Jedyny taki program na rynku – Kreator tras inspekcji termowizyjnych.

FLIR Route Creator to wtyczka do programu FLIR Thermal Studio, oszczędza czas, pieniądze i zdrowie. Docenią ją wszyscy którzy wykonują powtarzalne pomiary na wielu obiektach. Program pomoże zbudować listę obiektów z punktami do pomiarów termowizyjnych, opisać punkty parametrami istotnymi dla kontroli, ustawić kolejność – marszrutę pomiarów najbardziej dla Ciebie optymalnie, ponadto ułatwi eksportować danych do kamery termowizyjnej a podczas przeglądu termowizyjnego pokaże kolejność i nie pozwoli pominąć żadnego punktu. Tak wykonane badania termowizyjne ułatwi przesłać do komputera i wykonać raport termograficzny.

 • Przygotuj się do inspekcji. Skróć czas i przebytą drogę.
  Praca z kamerą termowizyjną w terenie bywa bardzo ciężka, często należy udokumentować wiele oddalonych obiektów np. rozdzielni, maszyn, urządzeń, budynków a to często kilka lub nawet kilkanaście kilometrów do przebycia. Bywa, że obiekty trzeba odwiedzić ponownie (bo zapomnieliśmy, lub były nieodpowiednie warunki do kontroli termowizyjnej, np. zbyt małe obciążenie).
  Z wtyczką FLIR Route Creator do Programu FLIR Thermal Studio możemy usprawnić proces dokumentowania danych o temperaturach obiektów, dotyczy to zarówno pomiarów termowizyjnych w energetyce, przemyśle, ale też w budownictwie czy w badaniach naukowych.
  W komputerze można przygotować listę lokalizacji obiektów do badań wg. najbardziej logicznej marszruty, opisać elementy na których temperaturę należy zwrócić uwagę. Gotową listę możemy wyeksportować do kamery termowizyjnej FLIR pracującej w trybie trasy inspekcyjnej. Funkcja trasy inspekcyjnej jest zainstalowane fabrycznie w kamerach FLIR E54, E76, E86, E96, T530, T540, T560, T840, T860 i FLIR T1020 wyprodukowanych po 8 października 2020.
  Dostępne do zakupu dla starszych kamer z serii Exx i T5xx i T8xx. Można też wydrukować jako listę kontrolną i pracować z wydrukiem.
 • Śledź obiekty podczas inspekcji termowizyjnej
  Po przygotowaniu trasy rozpoczynasz bardziej efektywną kontrolę. Postępując zgodnie z punktami kontroli jako przewodnikiem, zmniejszysz ryzyko utraty jakichkolwiek obiektu, co prowadzi do nieoczekiwanych usterek i awarii. Opcja trasy inspekcji termowizyjnej dla kamery może poprowadzić Cię krok po kroku przez listę, a także automatycznie dopasować termogramy, notatki i komentarze do odpowiedniego obiektu na liście inspekcji.
 • Usprawnij raportowanie po kontroli
  Dzięki wcześniej zaplanowanej trasie i wbudowanym funkcjom organizacyjnym oprogramowania kamery FLIR Inspection Route, raportowanie po inspekcji termowizyjnej będzie bardzo proste. Z łatwością dopasujesz wadliwe obrazy termiczne i wizualne do listy obiektów, komentarze, raporty o stanie i zalecenia dotyczące naprawy i utworzysz raport końcowy z przeglądu termowizyjnego. Możesz utworzyć plik pomiarów dla każdego obiektu w czasie, aby móc porównać dane historyczne i wychwycić nadchodzące problemy, zanim spowodują one poważne usterki.