Kamery termowizyjne pomagają wykryć koronawirusa COVID-19

Kamery Flir polecane do kontroli temperatury człowieka.

Czy można używać produktów FLIR do wykrywania koronawirusa?

Kamery termowizyjne nie odpowiedzą na pytanie czy badana osoba ma lub nie ma infekcji ale kamery mogą być  i są używane jako skuteczne narzędzie do pomiaru temperatury powierzchni skóry i identyfikacji osób z podwyższoną temperaturą ciała (EBT – Elevated Body Temperature), które mogą wskazywać na chorobę.
Kamery termowizyjne FLIR są powszechnie stosowane jako bezkontaktowe narzędzie przesiewowe do wykrywania różnic temperatur powierzchni skóry. FLIR uzyskał aprobatę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na stosowanie różnych produktów termicznych do kontroli miejsc publicznych o dużym natężeniu ruchu, takich jak lotniska, dworce, stacje metra, boiska sportowe itp.

W jaki sposób można wykorzystać kamery termiczne FLIR do badań przesiewowych w celu wykrycia różnic temperatur na powierzchni skóry człowieka?

 • Należy wykorzystać podręczne lub stacjonarne kamery termowizyjne FLIR z naszej listy: Seria Exx, Seria T5xx, Seria T10xx, A320 Tempscreen.
 • Kamery powinny być zamontowane na statywie w pomieszczeniach zamkniętych o stabilnych warunkach temperaturowych – osłoniętych od wpływu silnych źródeł promieniowania podczerwonego (np. słońce, nieboskłon itp – szczegóły konsultujemy z naszymi Klientami telefonicznie lub mailowo).
 • Kamery mogą być umieszczone przy wejściach.
 • Operatorzy kamer monitorują ludzi pojedynczo gdzie szukają anomalii temperaturowych. Operatorzy powinni mierzyć temperaturę w kąciku oka, ponieważ ta lokalizacja zapewnia najdokładniejszy odczyt na ciele człowieka – kamera w trybie monitoringu w obszarze wyszukuje najwyższą temperaturę i oznacza ja znacznikiem w postaci kółka z krzyżykiem.
 • Operator kamery, który wykryje podwyższoną temperaturę u badanej osoby, powinien poprosić o jej zbadanie przy użyciu dodatkowych urządzeń medycznych.

Tryb monitorowania dostępny w kamerach FLIR z certyfikatem FDA?

Wymienione kamery FLIR mają tryb monitorowania, który zapewnia alarm, gdy wykryty zostanie obiekt lub osoba o podwyższonej temperaturze.
Alarm zostanie uruchomiony, gdy moduł pomiarowy zmierzy temperaturę wyższą niż temperatura alarmowa. Temperatura alarmowa jest z kolei sumą określonego dopuszczalnego odchylenia i pobranej średniej wartości.

Szczegóły przygotowania pomiaru podajemy w instrukcji do kamer, dostępnych na naszej stronie dla każdej serii FLIR.

Jak blisko musisz być, aby wykryć osobę o wyższej temperaturze?

Aby uzyskać dobry odczyt temperatury, zaleca się, aby zamierzony cel znajdował się jak najbliżej kamery (odległość zależy od modelu kamery). Niezwykle ważne jest, aby kamera była skonfigurowana tak, aby wszystkie zamierzone cele były z dobrą ostrością podczas procesu pomiaru, tworząc w ten sposób dobry obraz. Oprócz ostrości, dobry obraz zależy od kilku dodatkowych ustawień, przy czym niektóre ustawienia wpływają na obraz bardziej niż inne.

Jak dostosować kamerę:

 • Ustawić prawidłowe parametry pomiaru (emisyjność, temperatura odbita, temperatura atmosfery, wilgotność względna powietrza, odległość od obiektu).
 • Przeprowadzić stabilizację temperaturową kamery.
 • Wyregulować prawidłowo ostrość obrazu w podczerwieni.
 • Wybrać odpowiedni zakres temperatur pracy detektora.
 • Przeprowadzić korekcję niejednorodności – kalibrację (NUC).

Jak dokładne są kamery FLIR pracujące w trybie monitorowania?

Kamery termowizyjne FLIR „widzą” lub wykrywają różnice temperatur przy pomiarach temperatury od -20 °C do 2000 °C. Standardowa specyfikacja dokładności kamer FLIR wynosząca +/- 2 ° C lub 2% odczytu temperatury w otoczeniu o temperaturze 30 ° C dotyczy wszystkich zakresów temperatur, które mierzy oraz wielu zastosowań, w których może być stosowana.
FLIR wykorzystuje standardy kalibracji ustanowione przez NIST (National Institute of Standards and Technology).
Kamera termowizyjna FLIR z trybem przesiewania (monitorowania) EBT może osiągnąć dokładność lepszą niż +/- 0,5°C w 37°C. Osiąga się to dzięki użyciu kamery w stabilnym otoczeniu, poprzez obserwowanie osób i aktualizowaniu średniej z próbek zgodnie z badaną populacją.
Uwaga: na dokładność wpływa wiele czynników: ostrość obrazu w podczerwieni, odległość między kamerą a obiektem, emisyjność, temperatura odbita i temperatura otoczenia.

FLIR seria Exx

Kamera szybka, mobilna i precyzyjna.

Więcej informacji >

FLIR seria T5xx

(Precyzyjna kamera termowizyjna)2

Więcej informacji >

t500

FLIR seria T10xx

Potężna moc której nie umknie żaden szczegół.

Więcej informacji >

FLIR seria T8xx

Wygodna kamera termowizyjna do każdego zastosowania.

Więcej informacji >

Kamery termowizyjne pomagają wykryć koronawirusa COVID-19

Rosnąca wymiana międzynarodowa, migracja zarobkowa zwiększyły ryzyko rozprzestrzeniania się chorób wirusowych. Obecnie Świat znów stoi w obliczu pandemii.

Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się epidemii wirusów, takich jak koronawirus, świńska grypa, SARS czy inne infekcje wirusowe, publiczne służby zdrowia na całym świecie muszą szybko wdrożyć, proste, bezstykowe, nieinwazyjne i wiarygodne metody wykrywania podwyższonej temperatury ciała ludzkiego. Technologia podczerwieni jest taka metoda.

Kamera termowizyjna jest bardzo skutecznym narzędziem do wykrywania osób zarażonych chorobą wirusową w bardzo wczesnym etapie. Produkuje zdjęcia w podczerwieni lub obrazy ciepła, które umożliwiają wyświetlanie nawet najmniejszych różnic temperatur.

Podczerwień – skuteczne narzędzie do wykrywania podwyższonej temperatury ciała.

Termografia w podczerwieni zapewnia natychmiastową mapę temperatury skóry w czasie rzeczywistym. Kamery termowizyjne, są bardzo wrażliwe i wykrywają różnice temperatury ciała < 0,08 °C. Objawy w większości chorób zakaźnych są podobne – złe samopoczucie, ból gardła, kaszel i gorączka. W związku z tym można bardzo łatwo wykryć, czy dana osoba ponosi ryzyko posiadania choroby zakaźnej czy nie. W obrazie termowizyjnym bardzo łatwo można zdefiniować temperaturę ciała odbiegającą od normalnej.

Ochrona zdrowia publicznego małym kosztem.

Lotniska, szpitale, dworce, terminale, itp. na całym świecie używają już kamer termowizyjnych Teledyne FLIR do zbadania wszystkich osób wchodzących i wychodzących z placówek. Jest to szybka i bezkontaktowa metoda, która jest całkowicie bezpieczne zarówno dla operatora kamery jak i osób kontrolowanych. Wyniki są bardzo zadowalające.

Szybkie skanowanie dużej liczby osób w czasie rzeczywistym.

Temperatury mierzone są przez radiometryczne kamery na podczerwień. Kamery spełniają normy IP 54, mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Kamery Teledyne FLIR mają wbudowane funkcje do pomiaru najwyższej temperatury wewnątrz ustawionego obszaru widzenia. Aparat automatycznie wykrywa najgorętsze miejsca. Jego wartość jest natychmiast wyświetlany na wbudowanymwyświetlaczu LCD lub na monitorze komputera.

Kolor alarmu

Funkcja alarmu, która umiejscowiona jest w kamerze umożliwia natychmiastową decyzję, czy człowiek wymaga dalszego badania: wszystkie obszary, które są cieplejsze niż zadana wartość, mogą być natychmiast wyświetlana na termogramie.

Alarm dźwiękowy

Ponadto, kamery FLIR są wyposażone w alarm dźwiękowy. Jeżeli temperatura przekroczy predefiniowaną wartość zostanie uruchomiony brzęczyk.

Zalety zastosowania kamer Teledyne FLIR.

 1. umożliwia kontrolę dużej liczby osób w dowolnym miejscu i czasie,
 2. podaje informacje o podwyższonej temperaturze w czasie rzeczywistym,
 3. uaktywnia kolor i dźwięk alarmu,
 4. łatwe do skonfigurowania i użycia,
 5. może być płynnie zintegrowany w przestrzeni publicznej ze strumieniem ruchu pieszego,
 6. rejestrują dane i je przechowują,
 7. służą ochronie zdrowia publicznego.

Gdzie można je wykorzystać?

 1. Lotniska
 2. Porty
 3. Dworce kolejowe
 4. Szpitale
 5. Urzędy
 6. Szkoły
 7. Fabryki
 8. Budynki handlowe
 9. Sale Rozrywki
 10. Kluby
 11. Miejsce konferencji

Przykłady Zastosowania Kamer Termowizyjnych